Verification & Validation

posted on 23 Jul 2008 17:29 by mr-the-j in SE

Verification & Validation

  Verification & Validation คือกระบวนการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของระบบงาน เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบมีความแน่ใจว่าระบบที่ตนพัฒนานั้นตรงตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ใช้ และยังตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบนั้นอยู่เสมอ

เรามาดูความหมายของทั้ง 2 คำกัน

      Verification เป็นการตรวจสอบว่าการพัฒนาสร้างระบบทำอย่างถูกต้องหรือไม่

                       " Are we building the system right ? "

      Varidation เป็นการตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นถูกต้องหรือไม่

                      " Are we building the right system ? "

  จะเห็นว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นในการตรวจสอบระบบที่เราทำขึ้นจึงต้องใช้ทั้ง 2 คำคู่กัน

จุดมุ่งหมายของการทำ V & V นั้นคือ เพื่อค้นพบข้อบกพร่องผิดพลาดของระบบ และเพื่อประเมินว่าระบบนั้นสามารถใช้งานได้จริง ในสภาพการทำงานจริง

      กระบวนการ (V&V) ควรใช้เทคนิค Static testing และ Dynamic testing เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของระบบ ความแตกต่างระหว่างเทคนิคทั้งสอง คือ ชนิดข้อมูลที่นำมาทดสอบ 

       เทคนิค Static testing เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และวิเคราะห์เอกสารที่ปรากฎในขณะพัฒนาระบบ เช่น เอกสารความต้องการ แผนภาพการออกแบบ และโปรแกรมต้นฉบับ
       เทคนิค Dynamic testing หรือการทดสอบข้อบกพร่อง คือ การนำโปรแกรมมาทดลองประมวลผลกับตัวอย่างข้อมูลที่สร้างขึ้น เพื่อแสดงข้อบกพร่องต่างๆ ในระบบ หรือใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า profiler ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ


สรุป ในการพัฒนาระบบ เราควรที่จะตรวจสอบด้วยว่าระบบที่เรากำลังทำอยู่ในได้ถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง สิ่งที่ใช้ในการตรวจสอบคือการทำ Verification & Validation การทำ V & V  ควรที่จะทำไปในทุกๆ phase เนื่องจากว่าการที่เราสามารถที่จะค้นหาข้อผิดพลาดในช่วงต้นๆของการพัฒนานั้น ทำให้เกิดการแก้ไขเพียงเล็กน้อย ค่าใช้จ่าย และ เวลา ในการแก้ไขจึงมีไม่มากเท่ากับเมื่อเราไปพบข้อผิดพลาดหลังจากทำงานเสร็จซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขที่สูงและยังเสียเวลาในการแก้ไขและทดสอบระบบอีกด้วย 

 

Comment

Comment:

Tweet

เป็นการอธิบายที่กว้าง ไม่เฉพาะลงไปในงานเท่าไหร่ แต่ก็พอเข้าใจ ขอบคุณนะคร๊า

#9 By By DA (203.113.116.12) on 2013-08-20 17:59

ขอบคุณขอรับ

#8 By 007 (182.232.59.178) on 2010-11-22 19:28

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
คราฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ


big smile big smile big smile big smile

#7 By ann (210.213.19.190) on 2010-04-22 10:02

ระบบ Vakidation คือกระบวนการเที่ยงตรงแน่นอนของกระบวนผลิตมี3 ตัวคือ
IQ installation Qulification คือเครื่องจกรมีระบบ ดิน น้ำ ลม ไฟ HardWare machine
OQ Software Machine
PQ Performance Qulification คือกระบวนการทำงานตาม 4 M Man Machine Meterial Method ว่า นิ่งหรือไม่ Cycle Time มีการวัด CPK ระดับความพึงพอใจและเเนวโน้วของสินค้าว่าเป็นอย่างไร การ Qulify pilot และ Product เป็นอย่างไร ซึ่งหากมีการเปลี่ยน 4 M แล้วจะไม่มีกระทบต่อสินและแนวทางแก้ไขทำอย่างไร

#6 By เด็กป.6 (117.121.208.2) on 2010-02-19 16:34

ขอบคุณค่ะ ทำการบ้านเส็ด แล้ว อิอิ

#5 By ฺBIANSA (58.9.191.2) on 2009-06-21 21:02

ง่าาาา sad smile

#4 By Mr. The-J on 2009-05-24 01:54

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง.....มาก

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง.....มาก

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง.....มาก

#3 By (202.143.143.151) on 2009-05-22 09:28

เค้าเอาไว้ทดสอบ ในแต่ละPhase ของโมเดล v-shape ครับ

#2 By Mr. The-J on 2009-04-20 18:06

แล้วเกี่ยวกับโมเดลไงคะ

#1 By nam (58.9.48.179) on 2009-04-07 21:01